Indmeldelse, Kontingent, Steder

Kontingent
100 kr. pr medlem

Indmeldelse
Kan ske her på hjemmesiden – klik her 

Til et bestyrelsesmedlem

Eller ved betaling af 100 kr. pr medlem i Andelskassen på Reg. 5980 kt. 8070920
Husk navne i meddelelsesfeltet.
Send derefter mail til olem@galleri-pg.dk med oplysninger om navn(e), adresse, tlf. og mailadr.

Generalforsamling
Fandt sted mandag d. 14. september 2020  kl. 16 (lige efter foredraget) (Blev udsat pga. Corona virus)
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Gennemgang af regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent: Uændret kontingent på kr. 100,- pr. person blev vedtaget.
5) Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Haakon Brandt og Sven Primdal blev genvalgt.
7) Valg af suppleant: Kis Østergaard blev genvalgt.
8) Valg af to revisorer: Jens Hartvig Jensen og Knud Erik Mark blev genvalgt.
9) Eventuelt.

Møderne afholdes bl.a. følgende steder

Viborg Idrætshøjskole
Vinkelvej 32,
8800 Viborg
Tlf. 86 67 20 11
info@viborgih.dk

 

Sortebrødrehus ved Sortebrødre Kirke
St. Sct. Mikkels Gade 12,
8800 Viborg

Lukket for kommentarer.