Indmeldelse, Kontingent, Steder

Kontingent
100 kr. pr medlem

Indmeldelse
Kan ske her på hjemmesiden – klik her 

Til et bestyrelsesmedlem

Eller ved betaling af 100 kr. pr medlem i Andelskassen på Reg. 5980 kt. 8070920
Husk navne i meddelelsesfeltet.
Send derefter mail til olem@galleri-pg.dk med oplysninger om navn(e), adresse, tlf. og mailadr.

Generalforsamling
Afholdes mandag d. 21. marts 2021  kl. 16 (lige efter foredraget med Michael Böss)
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Gennemgang af regnskabet. 
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af suppleant.
8) Valg af to revisorer.
9) Eventuelt.

Møderne afholdes bl.a. følgende steder

Viborg Idrætshøjskole
Vinkelvej 32,
8800 Viborg
Tlf. 86 67 20 11
info@viborgih.dk

 

Sortebrødrehus ved Sortebrødre Kirke
St. Sct. Mikkels Gade 12,
8800 Viborg

Lukket for kommentarer.