Indmeldelse, Kontingent, Steder

Kontingent
100 kr. pr medlem

Indmeldelse
Kan ske her på hjemmesiden – klik her 

Til et bestyrelsesmedlem

Eller ved betaling af 100 kr. pr medlem i Andelskassen på Reg. 5980 kt. 8070920
Husk navne i meddelelsesfeltet.
Send derefter mail til olem@galleri-pg.dk med oplysninger om navn(e), adresse, tlf. og mailadr.

Generalforsamling
Finder sted mandag d. 30. marts 2020 ca. kl. 16 (lige efter foredraget)
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Gennemgang af regnskabet 4) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100,- pr.person.
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Haakon Brandt og Sven Primdal er på valg. Begge er villige til genvalg.
7) Valg af suppleant
8) Valg af to revisorer
9) Eventuelt

Møderne afholdes bl.a. følgende steder

Viborg Idrætshøjskole
Vinkelvej 32,
8800 Viborg
Tlf. 86 67 20 11
info@viborgih.dk

 

Sortebrødrehus ved Sortebrødre Kirke
St. Sct. Mikkels Gade 12,
8800 Viborg

Lukket for kommentarer.