Højskoleforeningen

Højskoleforeningen skal være et mødested i Viborg byggende på Grundtvigs tanker om folkeoplysning og højskole. Ambitionen er at skabe et aktivt møde med fokus på oplysende og aktuelle foredrag, musikoplevelser og det fællesskab, som opstår i kraft af medlemmernes aktive medvirken.
Det er den grundtvigske tankegang, hvor man mødes, hvor alle er lige, og hvor man får inspirerende foredrag, glæden ved at synge og fornøjeligt samvær. Foreningen vil bringe Grundtvigs tanker om frihed, ånd og fællesskab i spil i en nutidig sammenhæng.

 


Phantasie og Følelse hører ligesaavel til et ordentligt Menneske som Forstand
“Statsmæssig Oplysning”/ N. F. S. Grundtvig. I: Statsmæssig Oplysning
/ udg. af Selskabet for Dansk Skolehistorie, 1983, s. 31

Lukket for kommentarer.