Højskoleforeningen

Viborg Højskoleforening er et mødested i Viborg byggende på Grundtvigs tanker om folkeoplysning og højskole.
Foreningen har fokus på oplysende og aktuelle foredrag, debatter, sang- og musikoplevelser, højskoleture samt det fællesskab og samvær som opstår i kraft af medlemmernes aktive medvirken. Grundtvigs tanker om frihed, lighed, ånd og fællesskab bringes i spil i en nutidig og vedkommende sammenhæng.

 


Phantasie og Følelse hører ligesaavel til et ordentligt Menneske som Forstand
“Statsmæssig Oplysning”/ N. F. S. Grundtvig. I: Statsmæssig Oplysning
/ udg. af Selskabet for Dansk Skolehistorie, 1983, s. 31

Lukket for kommentarer.