Efterårets møder 2024

 Onsdag den 4. september

Oplev en højskoleaften hvor vi synger, spiser og snakker

Tid: onsdag den 4. sept. 2024 kl. 19.00 – 22.00
Sted: Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg.
Tilmelding nødvendig:  Tilmeld dig her  – Tilmeldingsfrist den 21. aug. 2024.
Entré:  180 kr. pr. person kr., som betales ved tilmelding. Drikkevarer købes på stedet.

I samarbejde med Nordeafonden har højskolerne/friskolerne/efterskolerne skabt et projekt, der skal få danskerne til at mødes til fællesspisning og -sang. Formålet er at sprede glæden og værdien ved fællessang i hele samfundet.
Viborg Højskoleforening og Viborg Idrætshøjskole afholder derfor en Syng, Spis og Snak aften på Viborg Idrætshøjskole.

Højskoleforstander Erling Joensen og musiklærere Mille Sigsgaard vil lede os igennem arrangementet, hvor der serveres god mad. Vi skal synge nogle af de dejlige fællessange fra Højskolesangbogen. Over maden og kaffen skal vi snakke løs!


Mandag  den 16. september

Thorstein Balle – Grundtvigs skolevej    

Tid: Mandag d.16.september 2024, kl. 14 – 16
Sted: Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg
Entré: Medlemmer: 60 kr. – Ikke medlemmer: 90 kr.
Tilmelding:  Klik her

Grundtvig er blevet kaldt en vandåre under hele Danmark – dvs. en del af det ”åndelige grundvand” i Danmark. Og rigtigt er det, at hans indflydelse er svært at overdrive, når man skal fortælle om, hvad der er haft indflydelse på det danske samfunds og den danske kulturs udvikling. Det er på de allerfleste områder af samfundslivet, at han har haft indflydelse. Og mange mener – han stadig har!

Meget af denne opfattelse af Grundtvigs indflydelse er sikkert rigtigt – men meget er også myte. Så hvem er Grundtvig egentlig, når vi siger at han har haft en virkningshistorie i Danmark? Thorstein Balles foredrag vil forsøge af præsentere Grundtvig og hans indflydelse – både som person og som myte – og ikke mindst hans betydning for undervisning og oplysning i Danmark.’

Thorstein Balle som udgav bogen – Grundtvigs skolevej i 2022 – er tidligere forstander på Den Fri Lærerskole og forskningsleder ved Forskningscenter Nornesalen. Thorstein Balle er nu seniormedarbejder ved Grundtvigsk Forum på Vartov i København.


Tirsdag den 8. oktober

Etisk Råds formand Leif Vestergaard Pedersen – Aktiv dødshjælp – Det Etiske Råds anbefaling til Regeringen.

Tid: Tirsdag den 8. oktober, kl. 19 – 21..
Sted: Viborg Bibliotek
Entré: Medlemmer: 100 kr. – Ikke medlemmer: 100 kr. Arrangementet har enhedspris – samarbejde med Viborg Bibliotek
Tilmelding:  Klik her

Aktiv dødshjælp eller ej – det er et vigtigt diskussionsemne i tiden. Viborg Højskoleforening og Viborg Bibliotek har i samarbejde inviteret Det Etiske Råds formand Leif Vestergaard Pedersen til at holde et foredrag om Rådets arbejde og deres anbefaling til Regeringen om aktiv dødshjælp.

Det Etiske Råd udsendte i oktober 2023 sin stillingtagen til aktiv dødshjælp. Efter mange overvejelser og diskussioner i Rådet er et flertal på 16 ud af Rådets 17 medlemmer nået frem til, at der er for meget på spil omkring vores grundlæggende menneskesyn til, at dødshjælp bør indføres i Danmark. Et enkelt medlem mener, at der i princippet bør kunne etableres en forsvarlig reguleret form for dødshjælp, og at det derfor bør undersøges nærmere, hvordan sådan en model kunne se ud. Rådet har i sin rapport set på flere modeller i udlandet, især Oregon-modellen og den hollandske model.

Alle vil kunne bidrage til debatten, om aktiv dødshjælp bør indføres i Danmark eller ej, og i givet fald under hvilke former. Måske har Regeringens nye udvalg med Katrine Lilleøre som formand kaldet –”Udvalget for en mere værdig død” – inden oktober spillet ud med et forslag til en dansk model.

Vi håber rigtig mange vil være interesseret i at høre om Det etiske Råds overvejelser samt blande sig i debatten om aktiv dødshjælp.

Leif Vestergaard Pedersen, formand for Etisk Råd er  cand. oecon., tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland. Leif Vestergaard Pedersen er rådgiver og debattør på sundhedsområdet og er medlem af Medicinrådet, indstillet af Danske Patienter.

Foredraget afholdes i samarbejde med Viborg Bibliotekerne.


Onsdag den 23. oktober

Jørn Brøndal – Præsidentvalg i USA midt i en kold borgerkrig

Tid: onsdag den 23. oktober 2024 kl. 19.00 – 21.00
Sted: Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg.
Tilmelding: Klik her
Entré:  60 kr. – ikke medlemmer 90 kr. pr. person.

USA’s præsidentvalg 2024 finder sted i en nation præget af ”kold borgerkrig” små fire år efter, at frustrerede Trumptilhængere stormede Kongressen den 6. januar 2021. Hvorfor er USA så politisk polariseret i dag? Hvad er det for nogle mærkesager, der deler amerikanerne? Hvor dybt stikker den politiske splittelse historisk set? Hvordan kommer præsidentvalget til at forløbe? Hvilken betydning har primærvalgene og valgmandskollegiet? Hvorfor kommer valgkampen efter alt at dømme til at blive udkæmpet mellem Joe Biden og Donald Trump, der begge er historisk upopulære? Er USA’s demokrati truet?

 

Jørn Brøndal er professor og leder af Center for Amerikanske Studier og har skrevet flere bøger og artikler om amerikansk politik, race og etnicitet, herunder det roste værk Det Sorte USA (2020). Han optræder ofte på dansk TV og radio. I 2020 vandt han Syddansk Universitets Forskningsformidlingspris.


Mandag den 25. november

Martin Lidegaard – Generationskontrakten

Tid: Mandag den 25. november, kl. 14 – 16.
Sted: Viborg Idrætshøjskole
Entré: Medlemmer: 60 kr. – Ikke medlemmer: 90 kr.
Tilmelding:  Tilmelding til Mandag den 25. november Martin Lidegaard – Generationskontrakten  

”Martin Lidegaard giver i sin bog ’Generationskontrakten’ sine bud på konkrete løsninger og den fornyelse, som tidens store spørgsmål kræver. Martin Lidegaard er af den overbevisning, at vi kan beholde vores gode liv og levere både en planet og en velfærd videre, som vi kan være bekendt. Bundet sammen i en ny kontrakt mellem Danmarks generationer giver Martin Lidegaard sit bud på, hvordan vi som samfund tackler de største trusler, herunder teknologisk, sikkerhedspolitisk og i forhold til vores trivsel, klima og natur.”

Martin Lidegaard er politisk leder af Radikale Venstre, tidl. udenrigsminister og medlem af Folketinget.


Torsdag den 28. november

Oplev en højskoleaften, hvor vi synger, spiser og snakker

Tid: torsdag den 28. nov. 2024 kl. 19.00 – 22.00

Sted: Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg.

Tilmelding nødvendig:  Tilmeld dig her  – Tilmeldingsfrist den 14. nov. 2024.
Entré: 180 kr. pr. person kr., som betales ved tilmelding. Drikkevarer købes på stedet.

I samarbejde med Nordeafonden har højskolerne/friskolerne/efterskolerne skabt et projekt, der skal få danskerne til at mødes til fællesspisning og -sang. Formålet er at sprede glæden og værdien ved fællessang i hele samfundet.
Viborg Højskoleforening og Viborg Idrætshøjskole afholder derfor en Syng, Spis og Snak aften på Viborg Idrætshøjskole.

Højskoleforstander Erling Joensen og pianist Anders Hjorth Nielsen vil lede os igennem arrangementet, hvor der serveres god mad. Vi skal synge nogle af de dejlige fællessange fra Højskolesangbogen. Over maden og kaffen skal vi snakke løs.

 

Lukket for kommentarer.