Møder efteråret 2018 i Viborg Højskoleforening

Foreningens navn er pr. 1/10 2018 ændret til Viborg Højskoleforening

Fredag d. 7. sept. – lørdag d. 8. sept. Studietur – Se særskilt program i menuen. ”I Grundtvigs fodspor” Bustur til Rønnebæksholm Gods, Udby Præstegård, foredrag v/ Jutta Bojsen-Møller, middag på Udby Kro.  Søndag deltager vi i ”Grundtvigs fødselsdag” på Vartov.  Efter frokost besøger vi Grundtvigs grav ved Køge Ås  

 

 

Mandag d. 1. oktober  kl. 14-16 Sognepræst Morten Fester Thaysen, Varde: ”Skyene gråner / Derfor bærer blus vi med glæde”. Efter mødet afholdes ekstraordinær generalforsamling angående navneskift til ”Viborg Højskoleforening”. Mødet arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg  

 

 

 

Mandag d. 5. november kl. 14-16  Sognepræst Per Bucholdt Andreasen, Viborg: ”At være formand for Den danske Præsteforening” Mødet arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i  Viborg   

 

 

 

Onsdag d. 28. november kl. 19.30 Lektor emeritus Asger Loldrup, Viborg: ”1. Verdenskrig og dens konsekvenser politisk, socialt og kulturelt”. Mødet arrangeres i samarbejde med Viborgegnens Grænseforening og Folkeuniversitetet i Viborg. Se mere her    

 

 

 

Alle vore møder afholdes i Sortebrødrehus ved Sortebrødre Kirke i Viborg.

Lukket for kommentarer.