Forårets møder 2019

21. januar kl. 14.00: ”Unge, problemer, tro”. Trine Hostrup Dahl
(i Sortebrødrehus)

Er ungdommen forkælet og sart og pakket ind i vat af curling forældre? Er ”Generation Z(oom) ind på dig selv” så optagede af sig selv og sit eget, at de vælter hver gang, de støder deres fod? Hvad kan de unge bruge en præst til/ kan de overhovedet bruge en præst til noget? Hvor findes fællesskabet, hvis chatten og FaceTime ikke rækker. Er dit liv Insta-worthy nok?
Disse spørgsmål og sikkert meget andet tager ungdomspræst Trine Hostrup pulsen på i dette foredrag. Trine har arbejdet som ungdomspræst siden 2012, og været ansat i folkekirken siden 2004. Hun møder hver uge mange unge, der kæmper med de stigende krav fra skole og de sociale medier, ensomhed, angst, manglende selvværd og usikker om, hvad der skal blive af mig. Desuden står hun for en række af provstiets sorggrupper.
Foredraget gennemføres i samarbejde med folkeuniversitetet.

 

29. januar kl. 19.00: Sangaften på Idrætshøjskolen Viborg
Indleder er Erling Joensen – Mød den nye forstander

Mød den nye forstander på Idrætshøjskolen Viborg Erling Joensen. Erling vil lede os gennem en aften, hvor der synges sange fra højskolesangbogen, og han vil fortælle om sin baggrund, som spænder vidt, ½ færøsk baggrund, idrættens betydning i livet og mere end 25 år i højskolebevægelsen.
Højskoleforeningen har flere gange haft en sangdag på programmet. Nu vil vi få forskellige personer til at indlede med fortælling og foreslå 5-6 sange. Den personlige fortælling får os altid til at lytte, og vi kommer tæt på personen. Efter vin/kaffepausen kan man selv foreslå sange og en dygtig pianist vil spille til. Der lægges op til et bredt repertoire og en uformel hyggelig stemning.
Samarbejdet med Idrætshøjskolen er vi rigtig glade for og vil fortsætte dette.

 

Tirsdag d. 5. marts kl. 14.30: ”Livet er ikke det værste, man har” 
Om Benny Andersen – ved Erik Lindsø – (i Sortebrødrehus)

Erik Lindsø er forfatter og højskolemand og en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere – kendt for med gode historier og humorens bid at sætte tilværelsen under lup. I sit mindeforedrag om Benny Andersen demonstrerer han, hvilken livskraft den danske nationalskjald efterlader til os. Foredraget er en lystrejse i Benny Andersens hjertevarme humor, som den kommer til udtryk i hans digte og sange. Nogle af sangene synges.
Benny Andersen er aldrig nedladende, men altid opladende. Han rakker aldrig ned, han rakker altid op. Han kalder Rosalina for en livsfordobler og siger om hende: “En splint gør ondt et enkelt sted, du gør godt over det hele.” De fleste holder døren på klem, men ikke Benny Andersen: “Jeg vil vente på dig nat og dag, jeg ta’r hele døren af. “En tilhører sagde en gang til ham: ”Det må være utroligt sådan at kunne ryste digte ud af ærmet”. Benny Andersen svarede: ”Du skulle vide, hvor mange ærmer jeg har slidt op ”. Benny Andersen er en sprogfornyer. Benny Andersen er en øjenåbner. En unik sprogsans blandet med en hjertevarm humor har givet ham en poetisk særstatus. Foredraget går på opdagelse i Benny Andersens digte og sange – og nogle af sangene synges.
Foredraget gennemføres i samarbejde med folkeuniversitetet og Menighedsrådet ved Sortebrødre Kirke.

 

18. marts kl. 14.00: ”Mit liv som sømandspræst”. Ronald Pedersen. – Derefter generalforsamling – (i Sortebrødrehus)

Ronald Pedersen, der er uddannet cand.theol. begyndte sin karriere som sømandspræst og præst for danskere i udlandet med fem år som orlogspræst i søværnet på Flådestation Grønnedal i Grønland. Herefter var han i otte år sømandspræst i New York. 12 år blev det til i Østen dels i Hongkong og dels i Singapore. Efter sin hjemkomst blev Ronald Pedersen ansat som generalsekretær for Dansk Sømandskirke og virkede som sådan de følgende 11 år. Selv om Ronald Pedersen er gået på pension, har han haft mange tillidshverv, og har sammen med sin hustru, Inge, haft vikariater ved fem forskellige danske kirker i udlandet: Canada, Spanien, Singapore samt England. Ronald Pedersen er Ridder af Dannebrog af Første Grad.
Foredraget gennemføres i samarbejde med folkeuniversitetet.

 

29. april kl. 14.00: ”Livet i krigens lys”. Lars Bom Nielsen.
(i Sortebrødrehus)

Foredraget handler om Lars Bom Nielsens tid som feltpræst hos ISAF 8 (august 2009 til februar 2010) i Helmandprovinsen i Afghanistan. Vi forbinder gerne krig med død og mørke; men der er for vore udsendte soldater trods alt et liv, der skal leves til daglig og i felten. De undertiden dramatiske oplevelser kan ikke undgå at påvirke de implicerede. Der kastes uundgåeligt nyt lys over menneskelivets nøgne vilkår; men også det moderne liv i dagens Danmark tager sig anderledes ud, når det betragtes på afstand. Kan det virkelig være svært at vende tilbage til det lette og behagelige liv herhjemme, når man har set, hvor tungt og ubehageligt tilværelsen også kan forme sig? Kan det være rigtigt, at nogle soldater efter kort tid hjemme ligefrem længes tilbage til krigen? Lars Bom Nielsen sætter i foredraget fokus på eksistensvilkår forbundet med det at være udsendt, det at være pårørende og det at komme hjem til den civile dagligdag. Naturligvis bliver der ikke tale om krigsforherligelse. Omvendt kunne det alligevel godt være, at krigens barske realiteter kaster nyt lys over menneskelivet, som det er.

 

Lukket for kommentarer.