Højskoleforeningen

Viborg Højskoleforening er et mødested i Viborg byggende på Grundtvigs tanker om folkeoplysning og højskole.
Foreningen har fokus på oplysende og aktuelle foredrag, debatter, sang- og musikoplevelser, højskoleture samt det fællesskab og samvær som opstår i kraft af medlemmernes aktive medvirken. Grundtvigs tanker om frihed, lighed, ånd og fællesskab bringes i spil i en nutidig og vedkommende sammenhæng.


Phantasie og Følelse hører ligesaavel til et ordentligt Menneske som Forstand
“Statsmæssig Oplysning”/ N. F. S. Grundtvig. I: Statsmæssig Oplysning
/ udg. af Selskabet for Dansk Skolehistorie, 1983, s. 31

 

Nedenstående artikel af Sven Primdal er fra Grundtvigsk Forums årsskrift 2021 (Tema: En forening i bevægelse).
Artiklen kan downloades her Klik

 

 

 

Om Viborg Højskoleforening

Viborg Højskoleforening er en forening med mødested i Viborg byggende på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Foreningen har fokus på oplysende og aktuelle arrangementer, debatter, sang- og musikoplevelser, højskoleture samt det fællesskab og samvær som opstår i kraft af medlemmernes aktive medvirken. Grundtvigs tanker om frihed, lighed, ånd og fællesskab bringes i spil i en nutidig og vedkommende sammenhæng.

På bestyrelsens foranledning skiftede foreningen i 2018 navn fra Grundtvigsk Forening for Viborg og Omegn til Viborg Højskoleforening – stadig tilknyttet Grundtvigsk Forum. Det skete på en ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober samme år. Forud for navneskiftet var afholdt en række diskussioner i bestyrelsen samt blandt medlemmerne på et par generalforsamlinger. Baggrunden for navneændringen var bl.a. et ønske om at understrege, at foreningen er for alle uanset tro.

Foreningen, som havde det tidligere navn – Grundtvigsk Forening for Viborg og Omegn – blev etableret tilbage i 1996 i forbindelse med, at der skulle vælges ny biskop i Viborg. En række borgere ønskede, at der i forbindelse med bispevalget skulle være en tydelig grundtvigiansk stemme som modkandidat til den indremissionske, og derfor gik disse borgere sammen og ændrede navnet på den daværende mangeårige højskoleforening. Selvom det også dengang var tænkt som en højskoleforening, valgte man navnet ”Grundtvigsk Forening for Viborg og Omegn” netop for at markere det grundtvigianske ståsted i den lokale ”kirkekamp”.

Med navneskiftet tilbage til det oprindelige navn har bestyrelsen nu tænkt, at tiderne har ændret sig, og der er ikke længere, på samme måde som tidligere, er behov for at lægge særlig vægt på det grundtvigske i Viborg-området. Derimod er det vigtigt for foreningen at vise, at det oplivende og oplysende er det primære, og at alle – som tidligere understreget – er velkomne uanset tro. Man talte i bestyrelsen en del om, at nogen måske kunne få det indtryk, at man kun kan komme i foreningen og til dens arrangementer, hvis man er grundtvigianer, og det er naturligvis ikke tilfældet. Med navneændringen ønskede man at markere tydeligere, at det er en forening for alle, uanset om man er troende eller ej, og uanset hvilken kulturbaggrund man kommer fra. Bestyrelsen har den opfattelse, at det nye navn i højere grad imødekommer dette ønske. 

Bestyrelsen håber på, at man med navneskiftet kan tiltrække endnu flere af dem, som måske har prøvet at være på højskole, og dem er der naturligt flere og flere af, ikke mindst i disse år, hvor højskolerne igen – efter flere magre år – oplever en stærkt øget tilgang. Et højskoleophold sætter for mange varige spor, og i foreningen har man mulighed for at genopleve højskoleånden gennem samtalen og det særlige fællesskab bygget op omkring fællessangen.

Bestyrelsen troede på, at et navneskifte således ville åbne op for nye og flere – også yngre medlemmer . Ligeledes mente vi i bestyrelsen, at betoningen af det positivt ladede ord ’højskole’ i foreningens navn ville give os nye muligheder for samarbejde og en stærkere placering i foreningsbilledet. Det har vist sig, at det var den rigtige beslutning.

Uanset navneskifte opfatter foreningen sig stadig som grundtvigsk, men at det ikke blot og bart skal opfattes som en kristen kulturforening. Det er den smukkeste buket af Grundtvigs tanker om at alle er lige og lige meget værd i mødet med andre mennesker, den inspirerende folkeoplysning, glæden ved at synge og ikke mindst det fornøjelige samvær, som er rygraden i Viborg Højskoleforening.

Med relanceringen/revitaliseringen af Viborg Højskoleforening i 2018, som i årene før navneskiftet desværre havde oplevet en stærk medlemstilbagegang, var der også et ønske om at få en tæt og naturlig tilknytning til Viborg Idrætshøjskole. Foreningen indgik derfor som noget af det første en samarbejdsaftale med Idrætshøjskolen om at afholde fælles arrangementer, således at foreningen, udover sit faste mødested i Sortebrødre Kirkes menighedshus fik adgang til en historisk ”foredragssal” på en rigtig folkehøjskole. Idrætshøjskolens forstander blev medlem af foreningens bestyrelse. Båndene var således knyttede mellem skole og forening. For foreningen var det en gevinst at have flere muligheder for at afholde arrangementer af større og mindre art i et samarbejde med højskolen og dens elever. For Idrætshøjskolen var det en tydelig og mærkbar gevinst, at man gennem samarbejdet med højskoleforeningen fik en tættere relation til borgere i Viborg, noget som skolen ikke i samme grad havde haft tradition for tidligere, da det historisk altid har været svært at ”trække” folk over søerne til skolen på østsiden af byen. 

Foreningen er på 3 år – på trods af COVID-19 – gået fra ca. 50 medlemmer til nu at have ca. 150 medlemmer. Man behøver ikke at være medlem, for at komme til de foredrag, der arrangeres, så hvor mange personer foreningen reelt er i kontakt med, er uvist. Bestyrelsens formodning om at et navneskifte, sammen med øvrige tiltag, ville forøge medlemstallet, har således holdt stik.

Som tidligere nævnt lancerede bestyrelsen, i forbindelse med navneskiftet og en tilgang af nye folk i bestyrelsesarbejdet, et nyt grafisk design i samarbejde med en professionel grafiker. Det var noget helt nyt for foreningen at tænke i retning af en så markant markedsføring af sig selv som forening. Udgangspunktet for foreningens transformation var beslutningen om at få lavet en logotegning og en tilsvarende logotype, som kunne bruges på brevpapir, hjemmeside (https://xn--viborg-hjskoleforening-djc.dk/), brochure/folder samt facebook (https://www.facebook.com/ViborgHoejskoleforening) og andre markedsføringsmæssige områder. Vi satte et reklamebureau i Vejle på opgaven, og de skabte, i et tæt samarbejde med bestyrelsen, et nyt udtryk. Ifølge grafikeren symboliserer logotegningen: ”Fællesskab omkring et centrum. Centeret kunne være pupillen i øjet, der symboliserer oplysning og viden. V’erne i yderste ring, har virkning som pile, der drager fokus mod midten. Stilen er enkel, iøjnefaldende og på én gang moderne og traditionelt”.

Desuden besluttedes det at skabe en tættere kommunikation med medlemmerne om foreningens aktiviteter i form af fx regelmæssige medlemsbreve, alt sammen nu udelukkende online. Ligeledes gøres der meget brug af en bevidst strategi i forhold til  den lokale presse i form af pressemeddelelser mv.

Bestyrelsens ambition er at skabe interessante og vedkommende arrangementer ved som udgangspunkt at tage tidens puls og behandle væsentlige og aktuelle spørgsmål ud fra et grundtvigsk udgangspunkt. Når et arrangement, af den ene eller anden grund, ikke lader sig løfte af foreningen alene, søges der et samarbejde med lokale aktører om at gennemføre arrangementet. Ud over Viborg Idrætshøjskole er Folkeuniversitetet en vigtig samarbejdspartner, som medfinancierer udvalgte arrangementer eller foredrag. Også Viborg Bibliotekerne afholdes der fælles arrangementer med. Ofte med op til 200 deltagere. Endelig har foreningen mulighed for at søge tilskud/underskudsgaranti hos Viborg Kommunes Kulturelt Samråd.

Et stærkt netværk af samarbejdspartnere er en (næsten) nødvendighed. Viborg Højskoleforening bør ikke være en øde ø i et kæmpestort og rigt forenings- og kulturhav i Viborg kommune.

I bestyrelsen drøfter vi løbende nye ideer og nye former for at mødes. Vi forventer flere og væsentlige arrrangementer, gerne i et partnerskab med andre. Vi arrangerer også gerne ekskursioner og rejser (har allerede været ”I fodsporene på 30-året for Murens Fald” til Berlin samt på en ”Højskoletur til Grænselandet”). Vi planlægger endvidere at præsentere foreningens medlemmer for et ophold på en højskole af nogle dages varighed. Vi er i konstant kontakt med medlemmerne i forhold til at afstemme forventninger til form og indhold. Vi er meget modtagelige for ris og ros i denne periode, hvor foreningen vokser. Med den relativt store medlemsfremgang er vi naturligvis meget ydmyge overfor bestyrelsesopgaven, for succes forpliger jo som bekendt. Det giver dog også nye muligheder, da økonomien vokser med medlemstallet og de mange aktiviteter! Vi forsøger at langtidsplanlægge et år frem, så medlemmerne i god tid kan danne sig et indtryk af kommende arrangementer.

Desuden har vi i bestyrelsen drøftet forskellige visioner, bl.a. har vi leget lidt med tanken om muligheden for måske at kunne skabe et ’Mini-Vartov i Viborg’ (blot en sjov arbejdstitel). Visionen er at grundlægge en form for satellit i Viborg af enkelte dele af Grundtvigsk Forums aktiviteter og tilbud i Vartov til gavn og glæde for et større publikum i Vest-Danmark:-). Det er både sjovt og spændende at have visioner:-). Måske er denne dog lidt for vild….

Viborg den 1. oktober 2021

Sven Primdal
Formand.

 

Lukket for kommentarer.